Górażdże

 

Górażdże Beton to jeden z największych producentów betonu towarowego w Polsce. Z firmą powiązane są kapitałowo BT TopBeton Sp. z o.o. i BT Poznań Sp. z o.o. Spółka jest częścią Grupy Górażdże, w ramach której działają trzy linie biznesowe – Cement, Kruszywa i Beton. Pod nazwą Górażdże Beton firma działa od stycznia 2003, kontynuując tradycje założonego w 1996 roku holdingu CGS Beton Polska Sp. z o.o.

 

Zakłady firmy Górażdże Beton wyposażone są w nowoczesne, innowacyjne urządzenia, które zapewniają wytwarzanie wysokiej jakości mieszanek betonowych i gwarantują utrzymanie powtarzalności wymaganych parametrów. Wysoki standard produkcji wspiera dodatkowo system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001 oraz wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Stabilną jakość zapewnia też personel o wysokiej wiedzy i dużym doświadczeniu.

Stały monitoring jakości produkcji zakładów Górażdże Beton odbywa się zarówno w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, jak i na placach budów. Nadzór technologiczny nad produkcją prowadzony jest przez Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Laboratorium prowadzi także prace rozwojowe w dziedzinie opracowania i wdrażania  innowacyjnych produktów.

Uzupełnienie podstawowej działalności firmy stanowią usługi w zakresie transportu i pompowania mieszanki betonowej oraz szeroko rozumianego doradztwa dotyczącego zastosowania oferowanych produktów.

  

 

Strategia Grupy Górażdże i koncernu Heidelberg Cement oparta jest na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym i społecznej odpowiedzialności. Działania całego koncernu oraz Górażdże Beton Sp. z o.o. każdego dnia wpisują się w tę strategię. Właśnie w świetle zrównoważonego rozwoju jednym z priorytetów Górażdże Beton Sp. zo.o. jest dbałość o ochronę środowiska.

Produkcja betonu prowadzona jest w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Aby utrzymać taki standard i zapewnić minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie, wykonano szereg niezbędnych badań, takich jak: poziom hałasu, poziom zapylenia czy poziom zanieczyszczenia wód. Wyniki badań potwierdzają wysoki poziom sprawności urządzeń produkcyjnych i zostały zaakceptowane przez kompetentnych rzeczoznawców oraz służby ochrony środowiska. Wytwórnie posiadają operaty środowiska - dokumenty, które są świadectwem prowadzenia ciągłej, proekologicznej polityki.

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, wytwórnie betonu prowadzą następujące działania:

  • Linia produkcyjna każdego zakładu stanowi obieg zamknięty. Oznacza to, że surowce uboczne, powstałe w trakcie produkcji betonu, takie jak woda i beton resztkowy, są ponownie wykorzystywane do produkcji. W tym celu wykorzystuje się urządzenia do recyklingu, pozwalające odseparować kruszywo od zaczynu wodno-cementowego. Instalacje recyklingu sprzężone są z systemem wielokomorowych osadników wyłapujących wodę deszczową i popłuczyny pozostające po umyciu betonomieszarek.
  • Wszystkie silosy materiałów sypkich (cement i popioły lotne) wyposażone są w specjalne filtry. Urządzenia te, o sprawności 98%, pozwalają na całkowitą redukcję zapylenia powstającego podczas napełniania i opróżniania silosów. W celu ograniczenia zapylenia wtórnego oraz emisji niezorganizowanej powszechnym zabiegiem stosowanym na wytwórniach jest zraszanie wodą placu wytwórni oraz zasieków kruszyw.
  • Zakłady zlokalizowane na obszarach zabudowanych wyposażone są w specjalne ekrany dźwiękochłonne eliminujące do minimum emisję hałasu.